برگزاری جشن آیین دانش آموختگی 1402

شنبه, 27 خرداد 02


دانشجویان گرامی جهت ثبت نام دانش آموختگی 1402حداکثر تاریخ 31 خرداد به سامانه پولینک    http://hut.polink.ir مراجعه نمایید .