برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی

شنبه, 14 اردیبهشت 98


به اطلاع دانشجویان محترم میرساند انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی در روز یکشنبه 22/2/98 به صورت الکترونیکی برگزار میگردد.