جشن آیین دانش آموختگی


شنبه, 27 خرداد 1402 544

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام  در مراسم جشن دانش آموختگی سال 1402 حداکثر تاتاریخ 31 خرداد به سامانه پولینک hut.polink.i مراجعه نمایید .