جشنواره قرآن وعترت ویژه اساتید و کارکنان


دوشنبه, 19 دی 1401 141

بخش های مسابقه

آوایی: قرائت تحقیق- قرائت ترتیل- حفظ( کل- 20 جزء- 10جزء- 5 جزء)- اذان_ تواشیح و همخوانی قرآن کریم- مداحی

بخش پژوهشی: مقاله نویسی- نقد کتاب- تلخیص کتاب

بخش فناوری: تولید نرم افزار و اپلیکیشن - تولیدات رسانه ایی

هر فرد فقط می تواند در یک بخش آوایی و یک بخش پژوهشی یا فن آوری شرکت نماید