اولین سوگواره ملی حریم فاطمی


دوشنبه, 15 دی 1399 209

این مسابقه با همکاری دانشگاه صنعتی قم و مساعدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.

مهلت ار سال آثار تا 99/10/30 تمدید گردید.