انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان از سال 1387 شروع به فعالیت کرده و تا امروز توانسته افتخارات بسیاری از جمله رتبه های استانی و کشوری در حوزه های مختلف به دست آورد.

فعالیت انجمن شامل برگزاری مسابقات، برگزاری دوره های کاربردی و سمینار ها، برگزاری جشن ها و همایش ها، برگزاری اردو های علمی داخل استانی و خارج استانی و... میباشد.فاطمه امیری
استاد راهنما

علي اسدي مهران
دبیر

مراسم استقبال از ورودی ها 97
مجمع عمومی مهندسی کامپیوتر 97
مجمع عمومی مهندسی کامپیوتر با حضور دکتر بشیری و دکتر امیری
سخنرانی دکتر بشیری هفته پزوهش
سخنرانی
کارگاه