جهت ثبت نام به پایین صفحه قسمت فرم ثبت نام مراجعه نمائید.
397
جهت ثبت نام به پایین صفحه قسمت فرم ثبت نام مراجعه نمائید.
86
جهت ثبت نام به پایین صفحه قسمت فرم ثبت نام مراجعه نمائید.
133
جهت ثبت نام به پایین صفحه قسمت فرم ثبت نام مراجعه نمائید.
110
علاقمندان جهت مشارکت در سامانه و بیان دیده گاه ها، تجارب و ایده های خود به سامانه هدف به نشانی زیر مراجعه نمایند. www.hadaf.dmsrt.ir
28
دانشجویان محترم جهت دریافت راهنمای مربوطه به قسمت یادداشت ها در صفحه اصلی مراجعه نمایند.
137
جهت ثبت نام کاندیدای شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی به صفحه ی اصلی قسمت فرم ثبت نام مراجعه نمائید.
266
دانشجویان محترم لازم است فرم پایش فرهنگی را تکمیل نموده و به آدرس زیر تا تاریخ 1401/01/10 ایمیل نمایند. آدرس ایمیل:farhangi@hut.ac.ir یادآور می شود پذیرش قطعی شما در دانشگاه منوط به تکمیل و ارسال فرم مربوطه می باشد. جهت دریافت فرم به قسمت یادداشت ها مراجعه نمائید.
258
ویژه دانشجویان، کارکنان و فرزندان اساتید و کارکنان - دریافت فایل جشنواره در قسمت انتشارات دیجیتال
359
این سوگواره در 4 بخش : پژو هشی- ادبی - هنری و رسانه ای دیجیتال برگزار می گردد مهلت ار سال آثار تا 30 دیماه تمدید گردیده است به سه اثر برتر هر بخش جوایز نقدی اهدا خواهد شد
223