دانشگاه صنعتی همدانفرم پایش فرهنگی ویژه دانشجویان ورودی 1400

دانشجویان محترم لازم است فرم پایش فرهنگی را تکمیل وتا تاریخ 1401/01/10 به آدرس زیر ایمیل نمایند آدرس ایمیل:farhangi@hut.ac.ir یادآور می شود پذیرش قطعی شما در دانشگاه منوط به تکمیل و ارسال فرم مربوطه می باشد.

در یافت فایل
چهارشنبه, 04 اسفند 1400 معاونت فرهنگی و دانشجویی


موردی برای ثبت نام وجود ندارد